Gruntsūdeņi un meteo sensori

Lauksaimniecībā nepieciešams krāt, glabāt, koplietot un analizēt lielu apjomu telpisko datu. Lielapjoma datu pārvaldība ir izaicinājums. Gruntsūdeņu un meteo sensoru eksperimenta mērķis ir attīstīt tīmeklī balstītu sistēmu lielapjoma agrometereoloģisko un gruntsūdeņu mērījumu datu un modeļu integrācijai, transformācijai un izmantošanai.

Tehnoloģija nodrošinās izpratni par precīziem klimata apstākļiem un veģetāciju. Informācija tiks izmantota, lai sniegtu ieteikumus mēslošanas līdzekļu izmantošanai sezonas laikā un plānotu citas nepieciešamās tehnoloģiskās darbības. Lasi vairāk šeit.