Tehnoloģiju risinājumi

Tehnoloģiju risinājumi lauksaimniecībā var samazināt izdevumus un uzlabot rentabilitāti. Digitālās tehnoloģijas ļauj veidot lēmumu pieņemšanas rīkus ar aktuāliem un precīziem operatīvajiem datiem, piemēram, prognozēšanas un uzraudzīšanas pakalpojumus, lai samazinātu augu aizsardzības līdzekļu, mēslojuma vai antibiotiku izmantošanu. Ilgstspējības audita sistēmas, izmantojot reālā laika informāciju, var samazināt loģistikas izmaksas. Zemo izmaksu bezvadu digitālie sensori var aizstāt dārgu aprīkojumu piesārņojuma, piemēram, putekļu, amonjaka un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu, ietekmes mērīšanā.  Izmantojot tehnoloģiju risinājumus – automatizētas precīzās lauksaimniecības iekārtas, autonomus dronus, nezāļu robotus, pašbraucošus traktorus u. c., lauksaimnieki var pretdarboties demogrāfijas tendencēm un piesaistīt nozarei jauniešus. Jauni tehnoloģiju risinājumi radīs plašu digitālo pārveidi, kas ietvers fundamentālas sociālās un tehniskās pārmaiņas uzņēmējdarbības procesos, kompetencēs, produktos, pakalpojumos un starpuzņēmumu attiecību galvenajos aspektos.

Ziemeļaustrumu Eiropas Reģionālais klasteris sekmē gruntsūdeņu un meteo sensoru, kā arī bišu monitoringa un uzvedības prognozēšanas eksperimentu “Apvārsnis 2020” projekta “SmartAgriHubs” ietvaros.  Detalizētāka informācija par citiem eksperimentiem, kas nodrošinās tehnoloģiju risinājumus, tiks nepārtraukti pievienota SmartAgro.