Dzīvās prakses laboratorijas

Dzīvās prakses laboratorijas (Living labs) sadarbojas jaunu tehnoloģiju, pakalpojumu, produktu un sistēmu radīšanā, prototipēšanā, validēšanā un testēšanā reālajā dzīvē. Kā inovatīvs biznesa modelis dzīvās prakses laboratorijas veicina resursu ilgtspējīgu mobilizēšanu, labāku sadarbību starp iesaistītajām pusēm visā vērtību ķēdē un rada jaunus pakalpojumus. Koncentrējoties uz inovāciju lietotāju, dzīvās prakses laboratorijas integrēs paralēlus pētījumus un inovācijas procesus publiskajā un privātajā partnerībā.

Biedrības “Zemnieku saeima” dzīvā prakses laboratorija pievērsīsies augļu un dārzeņu audzēšanas izaicinājumiem Latvijā – sadarbības trūkumam starp audzētājiem un pārtikas pārstrādātājiem, kā arī starp pārtikas ķēdes dalībniekiem; kooperatīvu lēnajai attīstībai, zināšanu un motivācijas trūkumam sadarbībai; zināšanu uzlabošanai par augstas kvalitātes augļu ražošanu un augstas vērtības un inovatīvu produktu ražošanu.

“Zemnieku saeima” dzīvā prakses laboratorija izveidota “Apvārsnis 2020” projekta “LIVERUR” (2018. gada 1. maijs – 2021. gada 30. aprīlis) ietvaros. Galvenā “LIVERUR” misija ir būt inovāciju katalizatoram un/vai dzinējspēkam lauku reģionos. Projektā iesaistīti vairāk nekā 20 partneri Eiropā. “LIVERUR” apvieno saistošus tematus (lauksaimniecība, tūrisms, inovācija, enerģētika un vide, pārtika, ūdens, mobilitāte, uzņēmējdarbība, sociālās inovācijas u c.) nākotnes izaicinājumu risināšanai lauku, nomaļu un kalnainos reģionos, lai sniegtu reālas un ilgtspējīgas perspektīvas, kas ļautu nepamest savas dzīvesvietas. Vairāk informācijas par “LIVERUR” projektu iespējams iegūt šeit.