Zemnieku saeimas Digitālais inovāciju centrs

Digitālais inovāciju centrs (Digital Innovation Hub) ir vienas pieturas aģentūra, kurā uzņēmumi var piekļūt tehnoloģijām un saņemt atbalstu uzņēmējdarbībai. Tas tiecas veicināt uzņēmumu konkurētspēju, paātrinot digitālo inovāciju attīstību un ieviešanu. Izmantojot digitālā inovāciju centra pakalpojumus, uzņēmumi saņems konsultācijas par finansējuma piesaistes un sadarbības iespējām, informāciju par tirgu, ekspertīzi un uzņēmuma produktiem, procesiem vai biznesa modelim atbilstošas digitālās tehnoloģijas.

Biedrības “Zemnieku saeimas” Digitālais inovāciju centrs (ZSA DIH) veido lauksaimniecības atbalsta ekosistēmu, kas sekmēs digitālo risinājumu ieviešanu lauksaimniecības nozarē Latvijā.  Atšķirībā no citām nozarēm, lauksaimniecību vairāk ietekmē reģiona specifiskie apstākļi un vajadzības. Identificējot reģionālās vajadzības un iespējas, ZSA digitālais inovāciju centrs tieksies samazināt esošo plaisu starp lauksaimnieku kopienu un digitālajām inovācijām.  ZSA digitālais inovāciju centrs ir iesaistīts “Apvārsnis 2020” projektā “SmartAgriHubs”, kas sekmēs Eiropas mēroga digitālo inovāciju centrus plašas digitālās pārveides veicināšanai lauksaimniecības un pārtikas nozarēs.