Ar Latvijas Dabas fondu un Vides risinājumu institūtu pārrunājām projektā “LIFE CRAFT” plānotās aktivitātes

Otrdien, 21. janvārī ZSA pārstāves Maira Dzelzkalēja-Burmistre, Iveta Grudovska un Inga Bērziņa, kā arī Z/s Vilciņi 1 īpašnieks Arnis Burmistris tikās ar projektu vadītājiem Maiju Ušču, kura pārstāvēja Latvijas Dabas fondu, un Vides risinājumu institūta pārstāvi Robertu Rotbergu, lai pārrunātu projektā “LIFE CRAFT” plānotās aktivitātes.

Šā gada otrā pusē Vides risinājumu institūts (VRI) divās izmēģinājumu teritorijās pēc tehniskā projekta saskaņošanas plāno uzstādīt kontrolētās drenāžas sistēmas, vērtēt to ietekmi uz SEG emisijām un ieguvumu lauksaimniekiem. Ņemot vērā ZSA pieredzi īstenojot līdzīgu eksperimentu projekta “SmartAgriHubs” ietvaros, kurā jau tiek veikti gruntsūdeņu sensoru mērījumu datu vērtējumi saimniecībā z/s “Vilciņi 1”, Zaļenieku pagastā tās īpašnieks Arnis Burmistris iepazīstināja ar sensoru un meteostacijas iegādes un uzstādīšanas procesu sniedzot praktiskus ieteikumus projekta LIFE CRAFT vadītājiem. Tika prezentēta SmartAgriHubs projektā izstrādātā aplikācijas demo versija, kuras mērķis ir sniegt detalizētāku informāciju par augu attīstību un agro-ekoloģiskajiem apstākļiem, kā arī palīdz prognozēt laikapstākļus nākamajām dienām, ļaujot operatīvi plānot darbus saimniecībā.

Suvukārt LIFE CRAFT projekta fokuss vairāk vērsts uz attālināto izpētes monitoringa instrumentu pielāgošanu SEG emisiju mērīšanai, kas palīdzēs izvērtēt valsts politiku lauksaimniecības SEG emisiju mazināšanai. Abu projektu partneri vienojās par tālāko sadarbību informācijas apmaiņā.

#SmartAgriHubs   #InvestEUresearch   #FIE_MeteoSensorsWater   #IampartofSmartAgriHubs