Zemnieku saeima organizēja semināru “Sadarbība, vadība nākotnes lauksaimniecības perspektīvās”

No 6. līdz 7.martam Zemnieku saeima saviem 22 biedriem, ieskaitot no LIVERUR izmēģinājuma saimniecībām, organizēja semināru “Sadarbība, vadība nākotnes lauksaimniecības perspektīvās”, kurā piedalījās ES pārstāvji un biznesa modeļa definēšanas moderators.

Pasākuma pirmajā dienā piedalījāmies Eiropas Komisijas organizētā diskusijā ”Nākotnes lauksaimnieks”, kurā līdzdarbojāmies Eiropas ilgtermiņa lauksaimniecības stratēģijas izstrādē, un uzsvērām mums svarīgos aspektus Eiropas lauksaimniecībā pēc 50 gadiem.

Abas dienas norisinājās arī ”līderu skola”, kurā bija iespēja identificēt savu personības tipu, un gūt ieteikumus, lai vairāk attīstītu savas spēcīgās puses. Viens no biedrības “Zemnieku saeima” dzīvās prakses laboratorijas darbības virzieniem ir iesaistīt jaunos lauksaimniekus lēmumu pieņemšanas procesā un attīstīt viņu izpratni par nākotnes lauksaimniecību, sadarbību un vadības prasmēm.

Pasākums notika atpūtas kompleksā ”Rožmalas”, Bauskas novadā. 

#LIVERUR #H2020 #LivingLab #RuralLivingLab #InvestEUResearch