Vidzemes biškopjus aicina uz semināru par dravas attālinātas uzraudzības iespējām

Lai informētu Vidzemes biškopjus par unikālu Latvijā izstrādātu risinājumu attālinātai bišu dravu novērošanai, svētdien, 1. decembrī Valmierā notiks biškopju seminārs “Jaunākie tehnoloģiskie risinājumi biškopības attīstībā”.

Seminārā biškopji tiks informēti par Latvijas zinātnieku, tehnoloģiju uzņēmumu un biškopju kopīgi izstrādātu risinājumu, kas dod iespēju caur datoru vai viedtālruni novērot bišu dravu.

Pieslēdzoties monitoringa sistēmai, biškopis var sekot līdzi svarīgākajiem rādītājiem – bišu saimes masas izmaiņām, peru telpas temperatūrai, relatīvajam gaisa mitrumam bišu ligzdās.

Stropa skreju un dravas videonovērošana palīdz konstatēt bišu saimju lidošanas aktivitāti dienas laikā, kā arī vizuāli novērtēt dravas stāvokli. Balstoties uz novērojumu rezultātiem, biškopis varēs pieņemt lēmumu par izbraukšanu dravā tikai tad, ja tas ir nepieciešams.

Monitoringa sistēma arī uzkrāj datus par bišu uzvedību, kas nākotnē palīdzēs labāk rūpēties par bitēm un audzēt nozares produktivitāti.

“Uzsākot projektu, mūsu galvenais mērķis bija atvieglot biškopju darbu, kuri aprūpē bites, izmantojot simtiem gadu vecas tehnoloģijas un darbarīkus, kas ikdienā prasa daudz laika un arī resursu. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, esam radījuši efektīvu attālinātu bišu saimju monitoringa sistēmu, kas palīdzēs paaugstināt bitenieku darba produktivitāti un sekmēs ekonomiski dzīvotspējīgas lauksaimniecības attīstību,” uzsver Latvijas Interneta Asociācijas valdes priekšsēdētāja Ina Gudele.

Semināra ietvaros biškopjiem tiks sniegta plašāka informācija par monitoringa sistēmu un tās praktisko pielietojumu. Semināru organizē Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts sadarbībā ar projekta partneriem – Latvijas Interneta asociāciju, SIA “Meduspils”, SIA “Maksikoms”, biškopi Valteru Brusbārdi un Latvijas Biškopības biedrību.

Pasākums notiks 1. decembrī no plkst.11  līdz 15 Valmieras 5.vidusskolas telpās Valmierā, Raiņa ielā 3.

Projekts tiek finansēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma: “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” projekta ietvaros. Projektu atbalsta mobilo sakaru operators BITE, nodrošinot bezvadu interneta pieslēgumu.