LLU pilnveido biozinātņu un tehnoloģiju pētījumiem nepieciešamo infrastruktūru; nākamnedēļ atklās jaunas telpas

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) turpina attīstīt zinātnes infrastruktūru Jelgavā un veido koncentrētu biozinātņu un tehnoloģiju zinātnisko centru, lai īstenotu nacionālā un starptautiskā līmenī nepieciešamos pētījumus biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs, informē LLU komunikācijas vadītāja Lana Janmere.

Šogad  noslēgušies atjaunošanas darbi trīs pētniecībai nozīmīgos objektos, kas atrodas Jelgavas Pārlielupes daļā. Tādējādi 16. oktobrī, klātesot universitātes, valsts pārvaldes, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem tiks atklāts Augu aizsardzības zinātniskais institūts Paula Lejiņa ielā 2, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļa un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa Rīgas ielā 22.

Zinātnes infrastruktūru LLU paplašina, efektīvi izmantojot īpašumā esošos objektus Jelgavā, kuri līdz šim maz izmantoti, un piemērojot tos pētniecības un zināšanu pārneses funkciju veikšanai. To atjaunošana ļauj paplašināt pētījumu loku un zinātnieku iespējas gan sadarbībai ar vietējiem ražotājiem un uzņēmējiem, gan kopīgiem pētījumiem ar starptautiskajiem zinātnes centriem Eiropā.

“Mūsu universitātes zinātniskā darbība ietver visa inovācijas dzīves cikla pētījumus, sākot no fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem līdz to rezultātu ieviešanas ražošanā. Kā tas izskatās, raugoties no patērētāja perspektīvas? Spējam izpētīt tomāta šūnas ģenētiskā līmenī, izstrādāt tomāta stādam piemērotākās agrotehnoloģijas, paplašināt tomāta kā produkta pielietojumu un sadarbībā ar uzņēmēju padarīt uz tomāta bāzes veidoto produktu pieejamu patērētājiem. Tātad, nodrošināt zinātniski pamatotu ceļu no šūnas līdz veikala plauktam. Lai stiprinātu pētniecību katrā tomāta kā bioresursa attīstības solī, pilnveidojam tai atbilstošu un modernu zinātnisko infrastruktūru. Turklāt līdzīgu pētniecības ciklu īstenojam arī saistībā ar jebkuru citu bioresursu,” pētniecības specifiku universitātē raksturo LLU zinātņu prorektore Irina Arhipova.

Viņa arī skaidro, ka universitātē ir ļoti spēcīgi zinātnieki, taču, lai viņu darbu augsti vērtētu starptautiskā līmenī un veikto pētījumu rezultātiem būtu ietekme, nepieciešamas jaunākās paaudzes iekārtas un laboratoriju aprīkojums, kas tiek iegādāts gan jaunajos institūtos un laboratorijās, kuru atklāšana paredzēta 16. oktobrī, gan esošajās laboratorijās.

Kā pirmās 16. oktobrī pulksten 10 atklās LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta telpas Paula Lejiņa ielā 2. Augu aizsardzības zinātniskais institūts (Agrihorts) LLU ietvarā darbību veic nepilnu gadu, taču pārstāv vairāk nekā 100 gadus ilgas augu aizsardzības pētniecības tradīcijas. Jaunajās telpās institūts sācis strādāt šogad pēc Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra konsolidācijas.

Institūta zinātnieki veic zinātniskos un praktiskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgajiem organismiem – slimību ierosinātājiem, kaitēkļiem un nezāļu bioloģiju un mijiedarbību ar kultūraugu. Tāpat tiek izstrādātas, adaptētas un demonstrētas ilgtspējīgas kaitīgo organismu ierobežošanas tehnoloģijas, metodes un produkti.

Institūta vadītājs Jānis Jaško stāsta, ka šobrīd pētnieki īsteno 17 pētnieciskos projektus, tostarp par robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izstrādi, bioloģisko preparātu pārbaudi slimību un kaitēkļu ierobežošanai ābeļdārzos, krūmcidoniju slimību un kaitēkļu monitoringu un lēmuma atbalsta sistēmas izstrādi kviešu audzētājiem par slimību ierobežošanu. Par šīm un citām augu aizsardzības tēmām,  tiek sniegtas konsultācijas un demonstrējumi zemniekiem, kā arī gatavotas zinātniskās publikācijas Latvijas un starptautiskajai zinātnieku sabiedrībai.

Institūta telpu atjaunošanā ieguldīti 1,4 miljoni eiro, bet zinātniskā inventāra iegādē 400 tūkstoši eiro. Turklāt blakus ēkai izveidota pilotsiltumnīca eksperimentu īstenošanai.

Savukārt LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļas un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas telpas Rīgas ielā 22 atklās pulksten 11. Abas nodaļas izvietotas vēsturiskajā ratnīcas ēkā Valdekas pils kompleksā un paredzētas visu LLU pārstāvēto zinātņu nozaru fundamentālajiem pētījumiem un zināšanu pārnesei.  Ēkas atjaunošanā ieguldīts finansējums 850 tūkstošu eiro apmērā.

Līdz šim Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa (TEPEK), kas veicina uzņēmēju un LLU zinātnieku sadarbību,jau vairāk nekā 10 gadus, atradās Jelgavas pilī. Šobrīd nodaļa ieguvusi plašas telpas, kas piemērotas tikšanos organizēšanai ar uzņēmējiem un zinātniekiem, kā arī nelielu semināru organizēšanai.

Ar nodaļas iesaisti tiek attīstīti inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi un pakalpojumu un produktu realizācija ar paaugstinātu pievienoto vērtību.  Sabiedrībā plašāk zināmi ir dažādi Jelgavā izstrādātie pārtikas produkti, kas no zinātnieku laboratorijām nonākuši ražošanā un tirdzniecības vietās, taču nodaļa meklē iespējas tehnoloģiju pārnesei arī citās nozarēs.

Nodaļas vadītāja Sandra Muižniece – Brasava atklāj, ka jaunajās telpās plānoti tīklošanās un jaunrades pasākumi, ideju izstrādes un aprobācijas meistarklases, kā arī ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistīti semināri un darba grupu pasākumi. Būtiska loma tiks pievērsta, stiprinot LLU sadarbību ar pašvaldībām un dažādām uzņēmēju organizācijām gan Zemgalē un Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.

Turpretim Viedo tehnoloģiju nodaļa ir pilnībā jauna zinātniskā laboratorija, kas šobrīd vēl tiek veidota un kurā paredzēts izvietot jaunās paaudzes pētniecības iekārtas. Tās būs nozīmīgs atbalsts fundamentālajiem pētījumiem lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, veterinārmedicīnā un citās nozarēs un nodrošinās rezultātu starptautisko konkurētspēju un uzticamību.

Laboratorijas aprīkojumu veidos gan plaši zināmi un pielietoti instrumenti, gan aparatūra, kas Latvijā nav pieejama, un ko varēs izmantot visu LLU fakultāšu un institūtu pētnieki. Kā stāsta nodaļas vadītājs Gunārs Lācis, viens no vērtīgākajiem jaunieguvumiem ir elektronmikroskopa un Ramana spektrometra komplekts, kas nodrošina ķīmisko savienojumu noteikšanu šūnās, dažādos materiālos, izmantojot lāzeru tehnoloģijas.

Kopumā Viedo tehnoloģiju nodaļas aprīkojuma iegādē plānots ieguldīt ap 2 miljoniem eiro lielu finansējumu.

Augu aizsardzības zinātniskā institūta, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļas un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas atklāšana ir nozīmīgs solis LLU zinātnisko resursu koncentrācijai Pārlielupē, kurā jau izvietotas Veterinārmedicīnas fakultāte, Veterinārā klīnika, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas divas nodaļas, Lauksaimniecības fakultātes Augu aizsardzības un Augu bioloģijas nodaļas, Dārzkopības un apiloģijas laboratorija  un Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra.

LLU zinātniskās infrastruktūras pilnveide norisinās universitātes īstenotajā projektā “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. Tā ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu līdz 2021. gadam zinātniskajā infrastruktūrā tiks ieguldīti 16,7 miljoni eiro.  Projektu LLU īsteno kopā ar sadarbības partneriem – Dārzkopības institūtu un Agroresursu un ekonomikas institūtu.

Avots: Zemgales ziņas