Saimniecībā “Vilciņi 1” notikušajā …

Saimniecībā “Vilciņi 1” notikušajā projekta sanāksmē saimniecības īpašnieks demonstrēja jauno meteoroloģisko staciju iMetos® IMT300 ES, kas tika uzstādīta laukā un nodrošina sensoru uzkrāto datu plūsmu un attēlošanu dažādos formātos, piemēram, grafiki, tabulas utt. Pieejamie dati ir sekojoši:

  • gaisa temperatūras sensora dati;
  • relatīvā mitruma sensora dati;
  • nokrišņu skaitītāja dati;
  • saules starojuma sensora dati;
  • lapu mitruma sensora dati;
  • vēja ātruma sensora dati;
  • vēja virziena sensora dati;
  • augsnes mitruma sensora dati;
  • augsnes temperatūras sensora dati;
  • sāls koncentrācijas sensora dati.

Datu plūsma no meteoroloģiskās stacijas iMetos ir nodrošināta, tādēļ ir pieejami katru dienu aktuālākie dati kontrolējamā lauka analīzei un uzraudzībai. Tikšanās laikā tika apspriestas iespējas integrēt iMetos datu plūsmu ar Meteoblue datiem vai SensLog 2 analītiku, tomēr ir nepieciešama detalizētāka tehniskā un komerciālā rakstura diskusija starp visiem FIE eksperimenta partneriem, lai izlemtu, kādu tehnisko risinājumu izstrādāt. Uzstādītie ūdens un gruntsūdens līmeņa noteikšanas sensori tika demonstrēti laukā, kas arī darbojas un jau regulāri uzkrāj lauka datus. Šo sensoru uzkrātos datus arī paredzēts periodiski nosūtīt un/vai integrēt SensLog 2 programmatūrā kā papildu datu avotu, ko izmantot analīzes modelī.

Tikšanās laikā tika apspriests Zemnieku Saeimas izstrādātais sistēmas prasību dokuments, un, pēc diskusijām ar sanāksmes dalībniekiem, tas tika papildināts ar vairākām biznesa prasībām. Tika prezentētas arī satelītattēlu kartes API un informācija, ko iespējams izgūt no satelītattēliem, piemēram, NDVI, LAI, infrasarkanā spektra attēli, u.c., ko varētu izmantot kā vēl vienu informācijas avotu lauku uzraudzībai. Ikmēneša šādi analītiskie dati nodrošinātu iespēju sekot līdz apstākļiem un salīdzināt situāciju laukā pa mēnešiem, noteikt izmaiņas, kā arī labāk saprast kādu tieši unikālu informāciju var sniegt satelītattēli lauku attālinātai uzraudzībai.