RC North East Europe 30…

RC North East Europe 30. maijā Poznaņā, Polijā, Poznan Supercomputing and Networking Center, organizēja semināru.

Semināra mērķis: (i) iepazīstināt ar darbībām, panākumiem un problēmām, kas saistītas ar RC pieciem pamatiniciatīvas “Inovācijas eksperimentiem” (FIE), un (ii) iesaistīt reģiona digitālo inovāciju centrus (DIH) un saistītās ieinteresētās personas ar notiekošajām FIE un informēt tās par gaidāmajiem atklātajiem uzaicinājumiem.

Šajā seminārā tika aplūkotas šādas tēmas:

– iepazīstināt un apspriest notiekošos pasākumus dažādos inovācijas eksperimentos;

– identificēt saiknes starp inovācijas eksperimentiem;

– iesniegt DIH partneriem inovācijas eksperimentos;

– apzināt iespējamo DIH sadarbību notiekošajos eksperimentos.

Seminārā piedalījās dalībnieki no visas Baltijas, Polijas, Čehijas un Nīderlandes.