24. martā notika vebinārs par digitālājām inovācijām lauksaimniecībā

24. martā notika projekta SmartAgriHubs vebinārs par digitālājām inovācijām lauksaimniecībā, inovāciju eksperimentiem reģionos, sadarbības veiksmes stāstiem. Tīmekļa semināra mērķis – informēt esošo sadarbības tīklu un iesaistīt jaunas organizācijas, lai izstrādātu, attīstītu un izmantotu SmartAgriHubs tīkla piedāvātās iespējas. Seminārs notika angļu valodā.

PREZENTĀCIJA – Inga Bērziņa un Raul Palma – North East Europe Cluster Results & Achievements

PREZENTĀCIJA – Inga Bērziņa – Union “Farmers Parliament” Latvia DIH

PREZENTĀCIJA – Aivars Lapiņš – Digitalisation of Agriculture Global Perspective of the Region

PREZENTĀCIJA – Ilze Bargā – Flagship Innovation Experiment 20 Groundwater and Meteo Sensors

PREZENTĀCIJA – Innovation Portal in North East Europe Regional Cluster

PREZENTĀCIJA – North Poland – Accelerating the Digital Transformation of Regional Economy

PREZENTĀCIJA – Tomasz Wojciechowski  – FLAGSHIP INNOVATION EXPERIMENT #17 PULS for fertilizers On line DSS for optimizing fertilizers

PREZENTĀCIJA – Adam Fojud – Integration of SAH results with existing advisory services (EPSU)

PREZENTĀCIJA – Kristina Šermukšnytė – AGRIfood Lithuania DIH. A gateway to the digital agrifood sector

PREZENTĀCIJA – Kristina Šermukšnytė – Experience after ASH Open Call ‘ Respond to the Covid 19 Crisis’. Hack agrifood 2020: respond to the covid 19 crisis

PREZENTĀCIJA – Harald Sundmaeker – Digital Transformation of Agriculture at a Regional Level

PREZENTĀCIJA – Pēteris Brūns – FIE 19 – BEE MONITORING AND BEHAVIOR PREDICTION