27. janvārī piedalījāmies Eiropas digitālo inovāciju centra konferencē

27. janvārī attālināti notika pirmā Eiropas digitālo inovāciju centra konference “Gearing up towards European Digital Innovation Hubs conference”, kuras ietvaros Inga Bērziņa prezentēja projekta SmartAgriHubs eksperimentu “Gruntsūdeņi un meteo sensori”.

_

Pasākumā vienkopus pulcējās 278 pārstāvji no Digitālo inovāciju centriem (DIH), reģioniem un dalībvalstīm, kā arī pārstāvji no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla, Klasteriem, Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijām, valsts sektora organizācijām un profesionālajiem apmācības institūtiem.

_

Eiropas digitālo inovāciju centru konferenci organizēja Eiropas Komisija, Luxinnovation, Luksemburgas Ekonomikas un DIHNET ministrija

_

PREZENTĀCIJA – Inga Bērziņa, Zemnieku saeima