Reģionālais klasteris

Ziemeļaustrumu Eiropas Reģionālā klastera mērķis ir veicināt viedās lauksaimniecības attīstību Baltijas valstīs un Polijā.  Klasteris darbojas kā sākotnējais kontaktpunkts un sasaiste starp lauksaimniekiem un tehnoloģiju piedāvātājiem reģionā, sniedzot informāciju par sadarbības pasākumiem un finansējuma piesaistes iespējām. Tas palīdz samazināt plaisu starp lauksaimniecības un pārtikas nozares “spēlētāju” vajadzībām, izaicinājumiem, interesēm un cerībām, sadarbojoties un komunicējot ar visām iesaistītajām pusēm lauksaimniecības un pārtikas nozares ķēdē – sākot no universitātēm, lauksaimniekiem un viņu organizācijām līdz vietējām, kā arī reģionālajām institūcijām. Ziemeļaustrumu Eiropas Reģionālais klasteris apzina un veicina veiksmīgus digitālās inovācijas tīklus, kompetences centrus un inovāciju eksperimentus.

Digitālo inovāciju tīkls

Digitālo inovāciju tīkls (Digital Innovation Hub) ir vienas pieturas aģentūra, kurā uzņēmumi var piekļūt tehnoloģijām un saņemt atbalstu uzņēmējdarbībai. Tas tiecas veicināt uzņēmumu konkurētspēju, paātrinot digitālo inovāciju attīstību un ieviešanu. Izmantojot digitālo inovāciju tīkla pakalpojumus, uzņēmumi saņems konsultācijas par finansējuma piesaistes un sadarbības iespējām, informāciju par tirgu, ekspertīzi un uzņēmuma produktiem, procesiem vai biznesa modelim atbilstošas digitālās tehnoloģijas.

Tehnoloģiju risinājumi

Tehnoloģiju risinājumi lauksaimniecībā var samazināt izdevumus un uzlabot rentabilitāti. Digitālās tehnoloģijas ļauj veidot lēmumu pieņemšanas rīkus ar aktuāliem un precīziem operatīvajiem datiem, piemēram, prognozēšanas un uzraudzīšanas pakalpojumus, lai samazinātu augu aizsardzības līdzekļu, mēslojuma vai antibiotiku izmantošanu. Ilgstspējības audita sistēmas, izmantojot reālā laika informāciju, var samazināt loģistikas izmaksas.

Dzīvās prakses laboratorijas

Dzīvās prakses laboratorijas (Living labs) sadarbojas jaunu tehnoloģiju, pakalpojumu, produktu un sistēmu radīšanā, prototipēšanā, validēšanā un testēšanā reālajā dzīvē. Kā inovatīvs biznesa modelis dzīvās prakses laboratorijas veicina resursu ilgtspējīgu mobilizēšanu, labāku sadarbību starp iesaistītajām pusēm visā vērtību ķēdē un rada jaunus pakalpojumus. Koncentrējoties uz inovāciju lietotāju, dzīvās prakses laboratorijas integrēs paralēlus pētījumus un inovācijas procesus publiskajā un privātajā partnerībā.

Par mums

SmartAgro ir lauksaimniecības inovāciju un tehnoloģiju mājas lapa. Galvenais SmartAgro mērķis ir informēt un iedrošināt lauksaimniekus un citas ieinteresētās puses izmantot jaunās tehnoloģijas, pakalpojumus, produktus un sistēmas ilgtspējīgai nākotnei lauku apvidos. Koncentrējoties uz reģionālo klasteri, digitālo inovāciju tīklu, dzīvajām laboratorijām un tehnoloģiju risinājumiem, kuri ietverti ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsis 2020” projektos, mājas lapa piedāvās jaunākās idejas un risinājumus, lai veicinātu inovācijas lauku apvidos. SmartAgro mājas lapu uztur biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA).

Jaunumi

Kontakti

Zemnieku saeima (ZSA)

Republikas laukums 2-916, Rīga, LV – 1010

+371 67027044

birojs@zemniekusaeima.lv

http://zemniekusaeima.lv/en/